جوان های ما شهادت را آرزو دارند

بیانات خطاب به اقشار مختلف مردم (قدرت ایمان و مقاومت در برابر مشکلات)
۲۱ شهریور ۱۳۵۸/ ۲۰ شوال ۱۳۹۹
شهادت,
جوان های ما شهادت را آرزو دارند

شهادت برای ما فیض عظیمی است و جوانهای ما شهادت را آرزو دارند؛ و ملتی که شهادت را آرزو دارد پیروز است. و شما ملت پیروزید ان شاء الله.