با روحیه شهادت طلبی مردم همه مشکلات را حل می کنیم

مصاحبه با مجله «تایم»؛ (اعتراض ملت ایران به دولت امریکا)
۱۵ دی ۱۳۵۸/ ۱۶ صفر ۱۴۰۰
شهادت,
با روحیه شهادت طلبی مردم همه مشکلات را حل می کنیم

امروز همه انقلابی و آماده شهادت هستند. من جداً اعلام می‌کنم که ما می‌توانیم به آسانی در برابر تجاوز امریکا بایستیم. امریکا ممکن است ما را شکست دهد ولی نه انقلاب ما را و به همین دلیل است که من به پیروزی خودمان اطمینان دارم. دولت امریکا مفهوم شهادت را نمی‌فهمد. ما با چنین روحیه‌ای است که همه مشکلات ایران را حل می‌کنیم. به شعارهای مردم نگاه کنید که می‌گویند، «کارتر نمی‌داند منطق شهادت چیست».