در صدر اسلام نیز مثل جوانان ما نبوده است

سخنرانی در جمع ائمه جمعه مازندران و دشت گرگان (تحول درونی ملت ایران)
صبح ۱۹ اسفند ۱۳۶۰/ ۱۴ جمادی الاول ۱۴۰۲
شهادت,
در صدر اسلام نیز مثل جوانان ما نبوده است

این داوطلبی از برای رفتن به جبهه‌ها و این با آغوش باز شهادت را پذیرفتن، این در زمانهای سابق حتی در زمان رسول الله و حتی زمان امیر المومنین- سلام الله علیه- به این شکل نبوده است.