همه با روی گشاده به طرف جبهه می روند

سخنرانی در جمع قشرهای مختلف مردم (بررسی عملکرد رژیم پهلوی)
صبح ۲۱ فروردین ۱۳۶۱/ ۱۵ جمادی الثانی ۱۴۰۲
شهادت,
همه با روی گشاده به طرف جبهه می روند

اینها نمی‌دانند که در یک کشوری که وضعش این طوری است، در یک کشوری که همه مردمش فریاد می‌زنند و جنگ می‌روند و عشق به فداکاری دارند، در یک همچو کشوری نمی‌شود از این کارها کرد، نمی‌شود با این کشور معارضه کرد، نمی‌شود در این کشور کودتا کرد. کشوری که همه قوای نظامی‌اش دنبال شهادت می‌روند و همه قوای نظامی و انتظامی- پاسدار مسلحش- و همه عشایری، که آنها هم در جنگها وارد می‌شوند. همه دارند با روی گشاده طرف شهادت می‌روند، با یک همچو کشوری نمی‌شود با یک گروه چند صد نفری- یا بیشتر یا کمتر- معارضه بکنند.