جنگیدن در میدان و دست قطع شده

سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان کرمان (حفظ وحدت و توجه به تکلیف)
۴ خرداد ۱۳۶۱/ ۱ شعبان ۱۴۰۲
شهادت,
جنگیدن در میدان و دست قطع شده

یکی از آقایان به من گفت که در جبهه نوجوان دوازده- سیزده ساله‌ای را دیده است که دستش قطع شده و بلافاصله دست قطع‌شده خود را گرفته و رفته است به سوی میدان جنگ.