جهاد در راه خدا را با جان و مال می خرند

پیام به ملت ایران (یوم اللَّه 15 خرداد، پرتوی از عاشورا)
۱۵ خرداد ۱۳۶۱/ ۱۲ شعبان ۱۴۰۲
شهادت,
جهاد در راه خدا را با جان و مال می خرند

گاهی امریکا ایران را تهدید می‌کند، و هنوز نفهمیده است که ایران که برای کوتاه شدن دست آنان با انگیزه شهادت قیام نموده است و جهاد در راه خداوند را به جان و دل می‌خرد، از تهدید امثال او باک ندارد.