تاسف می خورند که چرا فرزندی ندارند در راه خدا بدهند

سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان خراسان (نماز جمعه و تاثیر آن در جامعه)
صبح ۳ آذر ۱۳۶۱/ ۸ صفر ۱۴۰۳
شهادت,
تاسف می خورند که چرا فرزندی ندارند در راه خدا بدهند

اسلام چیزی نیست که کسی بتواند از آن رویگردان باشد. ما هر روز شاهدیم که مادران شهدا، کسانی که حتی چند شهید داده‌اند، فریاد می‌زنند که اگر باز هم داشتیم در راه خدا می‌دادیم و تاسف می‌خورند که دیگر فرزندی ندارند که در راه خدا بدهند. اجانب تبلیغ می‌کنند که در ایران بچه‌های کوچک را با زور به جبهه می‌فرستند، در حالی که چنین نیست. مردم می‌خواهند جلوی این جوانهای‌ چهارده پانزده ساله را بگیرند که به جبهه نروند، ولی آنها از دست پدر و مادرها فرار می‌کنند و به جبهه می‌روند. مسلماً فردی را که بالغ نیست، نه کسی می‌گوید به جبهه برو و نه کسی چنین حقی دارد که بگوید. مردم ما بحمد الله، خودشان از رفتن به جبهه‌ها استقبال می‌کنند و جبهه‌ها را پر می‌کنند.