ملت ما از بذل فرزندان خود در راه خدا لذت می برند

پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت اللَّه الحرام (برائت از مشرکان)
۶ مرداد ۱۳۶۶/ ۱ ذی الحجه ۱۴۰۷
شهادت,
ملت ما از بذل فرزندان خود در راه خدا لذت می برند

الحمد للَّه این کشور رسول خدا- صلی الله علیه و آله و سلم- امروز میلیونها جوان‏ داوطلبِ جنگ و شهادت در خود پرورانده است و دل و دیدگان ملت ما را جز رضایت حق چیزی پر نخواهد کرد و به همین جهت از بذل مال و جان و فرزندان خویش در راه خدا لذت می‏برند و ملاک ارزش و برتری در نزد آنان تقوا و سبقت در جهاد گردیده است.