من امیدوارم به فوز «اِحْدَی الحُسْنَیَیْن» نایل شوم

پیام به ملت ایران و افشای جنایات دولت بختیار
۹ بهمن ۱۳۵۷/ ۳۰ صفر ۱۳۹۹
شهادت,
من امیدوارم به فوز «اِحْدَی الحُسْنَیَیْن» نایل شوم

من در اولین فرصت خودم را نزد شما می‌بینم تا در شادی و غم با شما سهیم باشم و با هم در صف واحد به اعمال عمّال اجانب خاتمه دهیم. من امیدوارم به فوز احْدَی الحُسْنَیَیْن نایل شوم، یا پیشرفت مقصود و اقامه عدل و حق، یا شهادت در راه آنکه راه حق است.