خداوند ما را به شهدا ملحق کند

پیام به نیروهای مسلح، ملت ایران و مسلمانان جهان (آماده‌باش برای رفع تجاوز)
۲۷ مهر ۱۳۵۹/ ۹ ذی الحجه ۱۴۰۰
شهادت,
خداوند ما را به شهدا ملحق کند

من از خداوند تعالی رحمت برای شهدای عزیز در این جنگ تحمیلی خواستارم. اینان برای اسلام فدا شدند و در نزد خدای تعالی و در جوار رحمت واسعه او به سعادت ابدی و افتخار دائمی رسیدند، و به بازماندگان آنان تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. شما مسلمانان متعهد دیْن خود را به اسلام بزرگ و خداوند متعال ادا کردید و راه وفاداری و فداکاری را به ما آموختید. خداوند تعالی ما را به شما ملحق کند و از این فیض عظیم محروم نفرماید.