ما هنوز در خم یک کوچه هم نیستیم

تقریظ بر کتاب «پیام خون» حاوی بعضی از وصایای شهدا
۱ اردیبهشت ۱۳۶۰/ ۱۶ جمادی الثانی ۱۴۰۱
شهادت,
ما هنوز در خم یک کوچه هم نیستیم

من شرمم می‌آید که خود را در مقابل این عزیزان سرشار از ایمان و عشق و فداکاری به حساب آورم؛ آنان با عشق به خدای بزرگ به معشوق خویش پیوستند و ما هنوز در خم یک کوچه هم نیستیم. خداوندا، این عزیزان از خود گذشته را در جوار رحمت خود بپذیر، و ما را از قیدها و بندهای خودبینی و خودخواهی نجات مرحمت فرما.