خداوند این ملت را در احقاق حق و ابطال باطل پایدار فرماید

پیام به ملت ایران (یوم اللَّه 15 خرداد، پرتوی از عاشورا)
۱۵ خرداد ۱۳۶۱/ ۱۲ شعبان ۱۴۰۲
شهادت,
خداوند این ملت را در احقاق حق و ابطال باطل پایدار فرماید

خداوند تعالی این ملت را که از 15 خرداد 42 تا 22 بهمن 57 و از آن وقت تا کنون برای اقامه عدل الهی از هر چه داشته است گذشته است، و عزیزان برومند خود را که قامت رشید و بلند آنان چون ابدیت استوار و گرمی خونشان چون عشق به جمال جمیل حق روح‌افزا بود، به پای دوست به قربانگاه فرستادند، با نور هدایت خود ارشاد، و با جلوه قدرت ازلی خود برومند و با بارقه روانبخش خود در احقاق حق و ابطال باطل استوار و پایدار فرماید، و این وحدت و صلابت را از آنان سلب ننماید.