خداوند شهدای انقلاب اسلامی را به رحمت جاوید غریق فرماید

پیام به ملت ایران به مناسبت سالگرد قیام 15 خرداد
۱۵ خرداد ۱۳۶۲/ ۲۳ شعبان ۱۴۰۳
شهادت,
خداوند شهدای انقلاب اسلامی را به رحمت جاوید غریق فرماید

بارالها... شهدای مظلوم اسلام را بویژه شهدای نهضت و انقلاب اسلامی ایران از پانزدهم خرداد 42 تا کنون، به رحمت جاوید خود غریق فرمایی و پدران و مادران و همسران و بستگان آنان را صبر و اجر وافر عنایت نمایی و آسیب دیدگان در جبهه و پشت جبهه را شفا و سلامت مرحمت فرمایی.