خداوند به شهدای جنگ تحمیلی تقرب به درگاه خود را مرحمت فرماید

پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزی انقلاب (جنگ- دانشگاه- رسانه‌های گروهی)
۲۲ بهمن ۱۳۶۳/ ۲۰ جمادی الاول ۱۴۰۵
شهادت,
خداوند به شهدای جنگ تحمیلی تقرب به درگاه خود را مرحمت فرماید

بارالها... به شهدای اسلام بویژه شهدای جنگ تحمیلی رحمت و تقرب به درگاه خود مرحمت و به آسیب دیدگان عزیز صحت و عافیت و اجر شهدا عنایت کن و به اسرا و مفقودین صبر و رهایی نصیب فرما و به بازماندگان شهدا و نزدیکان آسیب دیدگان و مفقودین بردباری و اجر مرحمت فرما.