من هدیه ای جز دعای خیر ندارم

پیام به آقای مهدی کروبی (تشکر از رسیدگی به مسائل فرهنگی فرزندان شاهد)
۲۸ شهریور ۱۳۶۷/ ۷ صفر ۱۴۰۹
شهادت,
من هدیه ای جز دعای خیر ندارم

من هدیه‌ای جز دعای خیر برای فرزندان شاهدان همیشه تاریخ، خصوصاً آنهایی که در تحصیل جزء شاگردان ممتاز شناخته شده‌اند، ندارم. امیدوارم خداوند عطش علم‌آموزی را در آنان زیاد، و سینه‌هاشان را دریای معارف خود گرداند، و تعهد عمل را به آنان کرامت نماید.