خداوند شهدای گمنام بسیج را به نعمت همجواری اهل بیت علیهم السلام مغتنم فرماید

پیام به ملت ایران و بسیجیان سلحشور در هفته بسیج (نقش و منزلت بسیج)
۲ آذر ۱۳۶۷/ ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۰۹
شهادت,
خداوند شهدای گمنام بسیج را به نعمت همجواری اهل بیت علیهم السلام مغتنم فرماید

خداوند شهدای عزیز و گمنام بسیج را به نعمت همجواری اهل بیت- علیهم السلام- متنعم و جانبازان عزیز را شفا و اسرا و مفقودین عزیز را سالماً به اوطانشان بازگرداند.