ملت از خون شهدا حفاظت کنند

سخنرانی برای اقشار مختلف مردم در قم (قیام قرآنی و اسلامی)
عصر ۱۸ اسفند ۱۳۵۷/ ۱۰ ربیع الثانی ۱۳۹۹
شهادت,
ملت از خون شهدا حفاظت کنند

از ملت تقاضا دارم که نگذارند خون جوانانشان هدر برود.