به فکر خون های شهدا باشید

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (نظم در امور- بررسی احزاب داخلی و خارجی)
قبل از ظهر ۱۵ بهمن ۱۳۵۹/ ۲۸ ربیع الاول ۱۴۰۱
شهادت,
به فکر خون های شهدا باشید

تعلیم بگیرید از این جوانهایی که گریه می‌کنند که من دعا کنم شهید بشوند. تعلیم بگیرید از این سربازانی که در مرزها فداکاری می‌کنند و خون خودشان را فدای اسلام و کشور اسلامی می‌کنند. فردا همه شما در پیشگاه خدا و در پیشگاه ملتها مسئول هستید: مسئول کشته‌های ما؛ مسئول خونهای به ناحق ریخته ما... ما توقعمان این است که شما به فکر این خونهای بناحق ریخته باشید، به فکر این معلولین عزیز ما باشید، به فکر این آوارگان جنگ باشید، و به فکر پیشرفت اسلام، نه به فکر اینکه من باید و تو نباید، من هستم و تو نیستی!