وصیت نامه شهدا را بخوانید

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (تذکر به بنی صدر، نهضت آزادی و فریب خوردگان)
صبح ۱ تیر ۱۳۶۰/ ۱۹ شعبان ۱۴۰۱
شهادت,
وصیت نامه شهدا را بخوانید

این وصیتنامه‌هایی که این عزیزان می‌نویسند مطالعه کنید. پنجاه سال عبادت کردید، و خدا قبول کند، یک روز هم یکی از این وصیتنامه‌ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید.