ملت باید قدردان قوای مسلحِ از جان گذشته باشند

سخنرانی در جمع مسئولان نظام جمهوری اسلامی (توجه به معنویات- ساده زیستی)
۱ فروردین ۱۳۶۲/ ۶ جمادی الثانی ۱۴۰۳
ارتش و مردم,
ملت باید قدردان قوای مسلحِ از جان گذشته باشند

ملت باید از این قوای مسلح، این جوانها که دارند جان خودشان را برای حفظ نوامیس شما فدا می‌کنند، دارند صحت خودشان را از دست می‌دهند و دارند زحمت می‌کشند برای حفظ شما، باید قدردانی بکنند و می‌کنند.