اگر سستی کنیم، خون ها به باد خواهد رفت

سخنرانی در جمع ائمه جمعه و جماعات استانهای خراسان، باختران، فارس و ...
صبح ۲۱ خرداد ۱۳۶۲/ ۲۹ شعبان ۱۴۰۳
مسئولیت ملت,
اگر سستی کنیم، خون ها به باد خواهد رفت

اگر ملت ما یک قدم سستی به خودش راه بدهد و عقب‌نشینی کند، نوامیسش، اموالش، جانهای جوانهایش همه‌اش به باد خواهند رفت.