فداکاری سیره پیامبر و ائمه بوده است

سخنرانی در جمع پاسداران انقلاب اسلامی قم (مسئله شهادت)
۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۱۶ جمادی الثانی ۱۳۹۹
شهادت,
فداکاری سیره پیامبر و ائمه بوده است

این یک سیره‌ای بوده است در اسلام؛ از اول بوده. از اول ... پیغمبر اسلام و ائمه ما فداکاری کردند، شهادت نصیبشان شد، اولاد دادند.