ما باید مثل مجاهدین صدر اسلام باشیم

سخنرانی در جمع کارکنان کمیته‌های امداد مرکز (خطر مثلث تزویر و ریا)
قبل از ظهر ۲۳ آذر ۱۳۵۸/ ۲۴ محرّم ۱۴۰۰ «۱»
شهادت,
ما باید مثل مجاهدین صدر اسلام باشیم

ما بر فرض اینکه شکست اقتصادی بخوریم، شکست نظامی بخوریم، لکن باید سرفراز بیرون بیاییم. یعنی باید مثل مجاهدین صدر اسلام که می‌رفتند و مجاهده می‌کردند و کشته می‌شدند، ما هم باید همین طور باشیم.