تاریخ ائمه ما مشحون است از مجاهدات و شهادت ها

سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب مبارز عراق (حل مشکلات با صبر و توکل)
صبح ۲۱ مهر ۱۳۵۹/ ۳ ذی الحجه ۱۴۰۰
شهادت,
تاریخ ائمه ما مشحون است از مجاهدات و شهادت ها

تاریخ اسلام مشحون  بوده است از این مجاهدات، از این شهادتها، از این خون دادنها و از این خرابکاریها به دست فُجّار. ائمه ما- علیهم السلام- مبتلا بودند به همین امور.