پیامبر(صل الله علیه و آله) در راه اسلام جانفشانی کردند

سخنرانی در جمع گروهی از اهالی میانه (توطئه‌های گروهکهای وابسته)
قبل از ظهر ۲۶ فروردین ۱۳۶۰/ ۱۰ جمادی الثانی ۱۴۰۱
شهادت,
پیامبر(صل الله علیه و آله) در راه اسلام جانفشانی کردند

ما باید در این امور از پیغمبر اکرم و از ائمه هدی‌ که در طول مدتشان یا در جنگ بودند با کفار و یا در حبس بودند به دست اشخاصی که با اسم اسلام آنها را به حبس و زجر می‌کشیدند، سرمشق بگیریم و به آنها اقتدا بکنیم.