پیامبر و اماممان برای استقرار حکومت الله فداکاری کردند

پیام به مسلمانان ایران و جهان در روز جهانی قدس (بیدارباش به مسلمین)
۱۰ مرداد ۱۳۶۰/ ۳۰ رمضان ۱۴۰۱
شهادت,
پیامبر و اماممان برای استقرار حکومت الله فداکاری کردند

انقلاب در راه هدف الهی و استقرار حکومت الله همان است که انبیای عظام در راه آن فداکاریها نمودند و پیامبر عظیم الشان اسلام تا آخرین لحظات زندگی پر برکت خود در راه آن با همه توان، فداکاری و ایثار فرمود، و امامان بزرگوار اسلام هر چه داشتند نثار آن کردند.