علی(علیه السلام) برای اسلام شهید شد

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم
صبح ۹ شهریور ۱۳۶۰/ ۱ ذی القعده ۱۴۰۱
شهادت,
علی(علیه السلام) برای اسلام شهید شد

امیر المومنین- سلام الله علیه- جان خودش را فدا کرد برای اسلام و شهید شد و اسلام به جای خودش بود.