اولیای خدا جان خودشان را فدای اسلام کردند

سخنرانی در جمع میهمانان خارجی در جشن پیروزی انقلاب (مظلومیت مسلمین)
قبل از ظهر ۲۱ بهمن ۱۳۶۰/ ۱۵ ربیع الثانی ۱۴۰۲
شهادت,
اولیای خدا جان خودشان را فدای اسلام کردند

پیغمبر اسلام از همه کس بیشتر در باب اسلام زحمت کشید و رنج دید.