فدا شدن برای اسلام سیره اولیا بوده است

سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان خراسان (نماز جمعه و تاثیر آن در جامعه)
صبح ۳ آذر ۱۳۶۱/ ۸ صفر ۱۴۰۳
شهادت,
فدا شدن برای اسلام سیره اولیا بوده است

سیره انبیای عظام، خصوصاً نبی اکرم و اصحابش در طول تاریخ، فدا شدن در راه اسلام بوده است و مردم ما هم این سیره را پیش گرفته و از آنان تبعیت می‌کنند.