در صدر اسلام خود پیامبر فداکاری کردند

سخنرانی در جمع مسئولان بسیج مستضعفان (تجلیل و تقدیر از خدمات بسیج)
صبح ۲۵ فروردین ۱۳۶۴/ ۲۳ رجب ۱۴۰۵
شهادت,
در صدر اسلام خود پیامبر فداکاری کردند

در صدر اسلام خود پیغمبر و ائمه آن طور فداکاری کردند و مسلمین صدر اسلام با آن که عددشان کم بود آن گونه فعالیت کرده و جنگ کردند.