نهضت ما به پیروی از نهضت حسینی بود

پیام به ملت ایران به مناسبت قیام 19 دی مردم قم و نوید پیروزی‌
۲ بهمن ۱۳۵۶/ ۱۲ صفر ۱۳۹۸
نهضت اسلامی,
نهضت ما به پیروی از نهضت حسینی بود

نهضت 12 محرّم (15 خرداد) در مقابل کاخ ظلم شاه و اجانب به پیروی از نهضت مقدس حسینی چنان سازنده و کوبنده بود که مردانی مجاهد و بیدار و فداکار تحویل جامعه داد که با تحرک و فداکاری روزگار را بر ستمکاران و خائنان سیاه نمودند، و ملت‌ بزرگ را چنان هوشیار و متحرک و پیوسته کرد که خواب را از چشم بیگانه و بیگانه‌پرستان ربود و حوزه‌های علمیه و دانشگاهها و بازارها را به صورت دژ مدافع از عدالت‌خواهی و از اسلام و مذهب مقدس در آورد.