اتحاد مصر با اسرائیل آبروی ملت عرب را ریخته است

پیام به مسلمین جهان و زائرین بیت اللَّه الحرام (تبیین فلسفه و اسرار حج)
۱۵ شهریور ۱۳۶۰/ ۷ ذی القعده ۱۴۰۱
اسرائیل,
اتحاد مصر با اسرائیل آبروی ملت عرب را ریخته است

امروز سادات با دستگیری وسیع برادران مسلمانمان در مصر خدمت خود را به اسرائیل به اتمام رسانده است. اتحاد او با امریکا و اسرائیل آبروی ملت عرب را ریخته است. اتحاد با اسرائیلی که این روزها علاوه بر جنایاتش در منطقه، دست به جنایت بزرگ دیگری زده است و آن حفاری در مسجد اقصی‌ قبله اول مسلمین است که با سست شدن پایه‌های این مسجد خدای ناکرده قبله اول مسلمین خراب خواهد شد و اسرائیل به آرزوی پست خود خواهد رسید