هدف اسراییل گرفتن تمامی مناطق عرب نشین

سخنرانی در جمع اعضای ستاد انقلاب فرهنگی (تربیت طلاب برای قضاوت)
صبح ۱۵ شهریور ۱۳۶۲/ ۲۸ ذی القعده ۱۴۰۳
اسرائیل,
هدف اسراییل گرفتن تمامی مناطق عرب نشین

این مهره دومی که حالا آمده است، و «اسحاق شامیری» «۳» که الآن آمده است و می‌خواهد نخست وزیر بشود، از اول برنامه خودش را گفته است. از اول گفته است که: «اسرائیل بزرگ باید تحقق پیدا کند، باید فلسطین بکلی از بین برود، تمام جاهایی که دست اسرائیل است اینها لا ینفک از اسرائیل است». اسرائیل بزرگ، یعنی از نیل تا فرات، یعنی تمام منطقه‌ای که عرب‌نشین است، حجاز هم جزء این باید باشد، مصر هم جزء این است، و اینها نشسته‌اند آنجا دارند تماشا می‌کنند، و عده کثیرشان هم همراهی می‌کنند، و اسرائیل را می‌خواهند بشناسند و امثال ذلک.