حضور تفنگدارهای آمریکا برای حمایت از اسرائیل

سخنرانی در جمع اعضای ستاد انقلاب فرهنگی (تربیت طلاب برای قضاوت)
صبح ۱۵ شهریور ۱۳۶۲/ ۲۸ ذی القعده ۱۴۰۳
اسرائیل,
حضور تفنگدارهای آمریکا برای حمایت از اسرائیل

شما ببینید امروز لبنان چه خبر است. الآن که من و شما اینجا نشسته‌ایم [در] لبنان چه حمام خونی دارند [راه می‌اندازند]. این حکومت غاصب و جائر لبنان، این‌ امین «۲» خائن چه بساطی در سر این جمعیت مردم لبنان در آورده است. اسرائیل چه بساطی در آنجا درآورده بود. حالا به جای او اینها دارند در می‌آورند. لکن امریکا ندیدیم که یک کلمه بگوید. خودش فرستاده آنجا و تفنگدارهایش را فرستاده آنجا کمکش برای این جنایات، یک اسمی رویش می‌گذارند. شاید هم خودشان درست می‌کنند صحنه را. دوتا فرض کنید ترقه می‌اندازند به یک جایی و یکی دوتا را زخمی می‌کنند، یا فرض کنید آنها کرده باشند، آن وقت اینها می‌ریزند خانه به خانه می‌گردند جوان‌ها را می‌گیرند، جوان‌ها را حبس می‌کنند، جوان‌ها را می‌کشند. این فجایع در دنیا دارد واقع می‌شود و امریکا نشسته دامن به آن می‌زند.
و اسفناکتر این است که مسلمین نشسته‌اند و تماشا می‌کنند.