همدستی ابر قدرتها برای مقابله با فلسطین

سخنرانی در جمع شورای مرکزی حزب اللَّه لبنان (اتحاد شوم قدرتها در برابر اسلام)
صبح ۹ اسفند ۱۳۶۶/ ۱۰ رجب ۱۴۰۸
اسرائیل,
همدستی ابر قدرتها برای مقابله با فلسطین

امروز همه قدرتها و ابرقدرتها دست به دست یکدیگر داده‌اند که نگذارند فلسطینیهای مسلمان به هدفشان برسند. حتی بسیاری از کسانی که به ادعا، نسبت به‌ فلسطینی‌ها اظهار علاقه می‌کنند، علاقه‌شان به این نیست که مسلمانان فلسطینی بر اسرائیل غلبه کنند و متاسفانه با سکوت و سازش و تماشا دست به هم داده‌اند که نگذارند مسلمانان فلسطین پیروز بشوند؛ چرا که پیروزی آنان پیروزی اسلام است. و آنها می‌ترسند همان طوری که اسلام در ایران پیروز شد و همه بساط آنها را بر هم زد و منافعشان را از بین برد، همین طور اگر در لبنان و فلسطین اسلام به پیروزی برسد، همه بساطشان را در هم پیچد. لذا، همه شیاطین مجتمع‌اند که نگذارند اسلام رشد کند