خطر جدی عالم تزکیه نشده

سخنرانی در جمع روسای آموزش و پرورش و اعضای انجمن اسلامی وزارت کشور
صبح ۱۰ تیر ۱۳۵۹/ ۱۸ شعبان ۱۴۰۰
علم,
خطر جدی عالم تزکیه نشده
علم وقتی که در یک نفْس غیر سالم واقع شد مثل بارانی می‌ماند که ببارد در جایی که عفونت بار است، عفونتش را زیاد می‌کند. همین باران رحمت که در یک جا بوی عطر را بلند می‌کند، در یک جا بوی کثافت را بلند می‌کند. آن عالِمی که تزکیه نشده است، خطرش از جاهل بسیار زیادتر است. جاهل اگر فاسد هم باشد، خودش فاسد است. اما عالِم اگر فاسد باشد، عالَم را فاسد می‌کند. کشور را به فساد می‌کشد.