ابراز تاسف از عدم رشد حکومتها

پیام به عموم مسلمین و دانشجویان (افشای وضع کشور)
۴ مهر ۱۳۵۵/ ۱ شوال ۱۳۹۶ «۱»
اسرائیل و امت اسلامی,
ابراز تاسف از عدم رشد حکومتها

بسیار [ی‌] دیگر از ممالک مسلمین نیز گرفتاریهای بی‌حد دارند؛ آن لبنان که به مشتی خاک تبدیل شده است، چه خساراتی جانی و مالی که به مسلمین و خصوص شیعیان وارد نشده است؛ اجانب و عمال خائن آنها به جنگهای خانمانسوز دامن‌می‌زنند و مردم را از هستی ساقط کرده‌اند؛ و آن حال فلسطین و گرفتاریهای روزافزون آنجا. آنچه مورد کمال تاسف است، عدم رشد حکومتها و سران قوم است که با دست اجانب به مخالفت با هم برمی‌خیزند.