بی تفاوتی دولت های اسلامی از جنایات اسرائیل

پیام به مسلمانان ایران و جهان درباره حمله به جنوب لبنان
۲ فروردین ۱۳۵۷/ ۱۲ ربیع الثانی ۱۳۹۸
اسرائیل و امت اسلامی,
بی تفاوتی دولت های اسلامی از جنایات اسرائیل

اوضاع اسفناک لبنان و مصیبتهای وارده بر برادران ایمانی مظلوم ما در ناحیه جنوب آن، موجب کمال تاثر و تالم است. اکنون دهها هزار لشکر جرار جنایت پیشه اسرائیل- این جرثومه فساد- با اسلحه‌ها و توپها و تانکها و هواپیماها بر اراضی جنوب، مرکز برادران ایمانی ما مسلط و اهالی مظلوم را از منازل خود رانده و خانه‌های آنها را خراب و مزارع را به آتش کشیده و دوَل اسلامی غالباً در مقابل این جنایات بی‌تفاوت و احیاناً کمک کار به جنایات و یا به نشست و برخاست و مذاکرات بی‌نتیجه سرگرم هستند، و مجاهدین شجاع فلسطین را که مردانه در مقابل اسرائیل مقاومت می‌نمایند تنها گذاشته و شاید این نمایشگر توطئه‌ای بین ابرقدرتها باشد. اکنون برادران ما و فرزندان بی‌پناهشان در آتش می‌سوزند و مواجه با خطرهای بسیار هستند.