توجه مسلمین به خیانت سرسپردگان آمریکا به اسلام

پیام به مسلمین جهان و حجاج (سیاست امریکا، اختلاف بین مسلمانان)
۲۱ شهریور ۱۳۵۹/ ۲ ذی القعده ۱۴۰۰
اسرائیل و امت اسلامی,
توجه مسلمین به خیانت سرسپردگان آمریکا به اسلام

همزمان با هجوم همه جانبه‌ اسرائیل جانی، به مسلمین در فلسطین و لبنان عزیز، و همزمان با طرح جنایتکارانه اسرائیل برای انتقال پایتخت خود به بیت المقدس، و گسترش جنایات و کشتار وحشیانه مسلمانان آواره از وطن خویش، و در وقتی که مسلمانان بیشتر از هر زمان احتیاج به وحدت کلمه دارند، سادات، این نوکر خیانتکار امریکا و دوست و برادر بگین و شاه مخلوع معدوم، و صدام، آن خادم سرسپرده امریکا، دست به تفرقه افکنی مسلمانان زده‌اند، از هیچ جنایتی در این راه که ارباب جنایتکارشان امر نموده است، فروگذار نمی‌کنند. امریکا با حمله‌های پیاپی به ایران و فرستادن جاسوسان برای شکست دادن انقلاب اسلامی ما و توطئه با سادات برای ایجاد اختلاف و تبلیغات سوء و پخش اکاذیب و افترا به متصدیان حکومت اسلامی از طریق عراق، از آن قماش است. مسلمین باید به خیانت این سرسپردگان امریکا به اسلام و مسلمین توجه داشته باشند.