تاسف از روشنفکران غربزده و شرقزده

پیام به ملت ایران (هفت توصیه به دولت و ملت)
۱۸ تیر ۱۳۵۸/ ۱۴ شعبان ۱۳۹۹
استکبار جهانی,
تاسف از روشنفکران غربزده و شرقزده

افسوس كه هنوز عده‌اى از روشنفكران نمى‌توانند دست از غرب و يا شرق بكشند؛ و اين دو را سر مشق كارهاى خود قرار داده‌اند. اميدواريم با تحول فرهنگ حاكم اسلامى، اين گروه به خود مشغول و از مردم بريده به خود آيند و اصالت خويش را دريابند و از وابستگى نجات پيدا كنند.