اجتماع مسلمین، شرط نابودی اسرائیل

سخنرانی در جمع هیاتی از مقامات سوریه (منشا ضعف و فساد در ممالک اسلامی)
۲۴ مرداد ۱۳۵۸/ ۲۱ رمضان ۱۳۹۹ «۱»
اسرائیل و امت اسلامی,
اجتماع مسلمین، شرط نابودی اسرائیل

اگر مسلمین مجتمع بودند، هر کدام یک سطل آب به اسرائیل می‌ریختند او را سیل می‌برد- مع ذلک در مقابل او زبون هستند. معما این است که با اینکه اینها را می‌دانند، چرا با علاج قطعی، که آن اتحاد و اتفاق است روی نمی‌آورند؟ چرا توطئه‌هایی که استعمارگرها برای تضعیف آنها به کار می‌برند، آنها توطئه‌ها را خنثی نمی‌کنند؟ آیا این معما چه وقت باید حل شود؟ و پیش کی باید حل بشود؟ این توطئه‌ها را کی باید خنثی کند غیر از دولتهای اسلام و ملتهای مسلمین؟