هوشیاری مردم در برابر دشمنان

پیام به ملت ایران (لغو لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی توسط دولت)
۱۱ آذر ۱۳۴۱/ ۴ رجب ۱۳۸۲
بسیج قبل از انقلاب,
هوشیاری مردم در برابر دشمنان

قیام عمومی دینی شما موجب عبرت برای اجانب گردید. لیکن لازم است متذکر شوم که مسلمین باید بیش از پیش بیدار و هوشیار بوده، مراقب اوضاع خود و مصالح اسلام باشند و صفوف خود را فشرده تر کنند، که اگر خدای نخواسته دستهای ناپاکی به سوی مقدسات آنها دراز شود قطع کنند.