شکست دیکتاتور به دست ملت

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره رمز پیروزی انقلاب‌
۱ بهمن ۱۳۵۷/ ۲۲ صفر ۱۳۹۹
بسیج قبل از انقلاب,
شکست دیکتاتور به دست ملت

ملت ایرانْ مقابل حزب و مقابل حزب‌ساز و مقابل تانک و توپ و مسلسل ایستاد و مجبور کرد این آدم دیکتاتور را به آنکه از حزبش صرف نظر بکند و حزب را کَانْ لَمْ یَکُنْ فرض کند.