تحصیل پیروزی با همت زنان و مردان

سخنرانی در جمع بانوان قم (زن از دیدگاه اسلام)
۱۳ اسفند ۱۳۵۷/ ۵ ربیع الثانی ۱۳۹۹
زنان و انقلاب اسلامی, نقش زنان در نهضت,
تحصیل پیروزی با همت زنان و مردان

رحمت خدا بر شما شیردلانی که به همت والای شما اسلام از قید اسارت بیگانه بیرون آمد! سلام خدای تبارک و تعالی بر ملت ایران، بانوان آنها و مردان آنها! شما بانوانِ شجاعْ دوشادوش مردانْ پیروزی را برای اسلام بیمه کردید. من از تمام زنهای ایران، تمام بانوان ایران و از بانوان قم تشکر می‌کنم. خداوند از شما راضی باشد. امام عصر از شما دلخوش باشد. شما با بچه‌های کوچک خودتان در خیابانها آمدید و از اسلام پشتیبانی کردید. من اخبار قم و سایر بلاد را می‌شنیدم؛ من اخبار «چهارمردان» را می‌شنیدم. من در خودم غرور احساس می‌کنم برای این شجاعتها. بانوان ایران و بانوان قم و سایر بلاد، در این پیروزی پیشقدم هستند. آنها مردان را تشجیع کردند. مردان ما مرهون شجاعتهای شما زنهای شیردل هستند.