وحدت،ثمره قیام

سخنرانی در جمع خانواده‌های شهدای 15 خرداد 42 (منشا مخالفت گروهکها)
۹ آبان ۱۳۵۸/ ۹ ذی الحجه ۱۳۹۹
بسیج قبل از انقلاب,
وحدت،ثمره قیام

همین قیامها بود که امروز می‌بینید در یک مجلس، گروههای مختلف مجتمع می‌شوند با مقصد واحد. همین قیامها بود که ما بین دانشگاه و مدارس قدیمی ما را جوش داد، و ما بین قشرهای مختلف را جوش داد، به طوری که همه با حال وحدت و با وحدت اراده، و با وحدت مقصد این راه را طی کردند و تا اینجا رساندند. و به این نحو که ملت ما الآن زنده است و راه خودش را یافته است این راه را هم طی خواهد کرد و نهضت را به ثمرهای انسانی- اسلامی خواهد رساند.