جایگزینی فرهنگ استعماری و استبدادی به جای فرهنگ اسلام

پیام به استادان، دانشجویان و دانش‌آموزان (کوشش دشمن جهت زدودن اسلام)
۳۱ شهریور ۱۳۵۸/ ۳۰ شوّال ۱۳۹۹
استکبار جهانی,
جایگزینی فرهنگ استعماری و استبدادی به جای فرهنگ اسلام

همان طور كه كراراً تذكر داده‌ام بزرگترين وابستگى ملتهاى مستضعف به ابَرقدرتها و مستكبرين؛ وابستگى فكرى و درونى است، كه ساير وابستگيها از آن سرچشمه مى‌گيرد. و تا استقلال فكرى براى ملتى حاصل نشود، استقلال در ابعاد ديگر حاصل نخواهد شد. و براى به دست آوردن استقلال فكرى و بيرون رفتن از زندان وابستگى به غير، بايد از خواب مصنوعى كه بر بعضى از قشرهاى ملت و خصوصاً طبقه دانشمند و متفكر و روشنفكر تحميل شده است، برخيزيد و خود را و مفاخر و مَآثر ملّى و فرهنگى خود را دريابيد. بزرگترين فاجعه براى ملت ما اين وابستگى فكرى است كه گمان مى‌كنند همه چيز از غرب [است‌]، و ما در همه ابعاد فقير هستيم، و بايد از خارج وارد كنيم. شما استادان و فرهنگيان و دانشجويان دانشگاهها و دانشسراها، و نويسندگان و روشنفكران و دانشمندان معظّم بايد كوشش كنيد، و مغزها را از اين وابستگى فكرى شستشو دهيد. و با اين خدمتِ بزرگ و ارزنده، ملت و كشور خود را نجات دهيد....اجانب، خصوصاً امريكا، در نيم قرن اخير كوشش داشتند و دارند فرهنگ و برنامه‌هاى فرهنگى و علمى ما را از محتواى اسلامى- انسانى- ملى خود خالى، و به جاى آن فرهنگ استعمارى استبدادى بنشانند.