تحریم حزب رستاخیز مانع پایمال شدن حقوق ملت

پیام به ملت مسلمان ایران درباره اعلام تاسیس حزب رستاخیز
۲۱ اسفند ۱۳۵۳/ ۲۸ صفر ۱۳۹۵
حزب رستاخیز,
تحریم حزب رستاخیز مانع پایمال شدن حقوق ملت

علمای اعلام و سایر طبقات بدانند که تشکیل این حزب، مقدمه بدبختیهای بسیاری است که اثراتش بتدریج ظاهر می‌شود. بر مراجع اسلام است که ورود در این حزب را تحریم کنند و نگذارند حقوق ملت مسلمان ایران پایمال شود.