حس تعاون و خدمت

سخنرانی در جمع اعضای جهاد سازندگی یزد (قضایای کردستان- سازندگی)
۱۸ مهر ۱۳۵۸/ ۱۸ ذی القعده ۱۳۹۹
تحول اجتماعی, انقلاب و نتایج آن, انقلاب اسلامی و تحول جوانان, خدمت به مردم, تحول روحی جوانان,
حس تعاون و خدمت

این تحولی که در جوانهای ما، در خواهرها و برادرهای ما، حاصل شده است که این طور حس تعاون، حس خدمت به ملت، خدمت به اسلام، پیدا شده است، این خیلی امیدوار می‌کند انسان را به اینکه با این قدرت ایمانی که الآن در ملت ما هست، و ان شاء الله باقی می‌ماند، همه کارها انجام بگیرد.