وابستگی فرهنگی، سرمنشأ همه وابستگیها

سخنرانی در جمع دبیران انجمن اسلامی آذربایجان شرقی (اصلاح فرهنگی)
۴ آبان ۱۳۵۸/ ۴ ذی الحجه ۱۳۹۹
استکبار جهانی,
وابستگی فرهنگی، سرمنشأ همه وابستگیها

آنچه كه بعد از انقلاب بر شما معلمين و بر همه قشرهايى كه سمت تعليم و تربيت را دارند وظيفه است، و لازم اينكه اين مغزهايى كه در طول پنجاه و چند سال حكومت جائرانه و سلطه اجانب بايد بگوييم غربزده شدند نجات بدهيد. اگر بخواهيد ملت شما نجات پيدا بكند، نجات ملت در فرهنگ و در دانشگاهها بايد طرح بشود. مادامى كه ما پيوستگى مغزى داريم به خارج و اجانب، هيچيك از اين گرفتاريهايى كه شمرديد نمى‌توانيم از زيرش فرار كنيم. رأس همه اصلاحات، اصلاح «فرهنگ» است، و نجات جوانهاى ما از اين وابستگى به غرب. غرب بسيار چيزهاى مفيدى دارد كه براى خودش نگه داشته؛ و يك قدرى از آنها را صادر كرده است با بسيارى از جنايتها به ممالك شرق.
آن چيزى كه آنها به اسم «علم» صادر مى‌كنند، به اسم «فرهنگ» صادر مى‌كنند، به اسم «ترقى و تعالى» صادر مى‌كنند، آن غير از آنى است كه پيش خودشان است. آنها براى ممالك شرقى يك طور ديگرى فكر مى‌كنند. اگر ملاحظه كرده باشيد، همين چند روز قبل، چند هفته قبل، در يكى از روزنامه‌ها يا مجلات نوشته بود كه فلان دواها، فلان قِسم از دواها، در امريكا ممنوع است، لكن براى جهان سوم صدورش مانع ندارد! اطبايى كه در خارج مى‌روند و تحصيل مى‌كنند و داراى جواز مى‌شوند، ديپلم مى‌شوند، و اين كارهايشان را تمام مى‌كنند، بسيارى از آنها را اجازه اينكه در خود آن كشور طبابت كنند نمى‌دهند، مى‌گويند برويد در مملكت خودتان طبابت كنيد! كيفيت تحصيلى كه جوانهاى ما مى‌روند و آنجا تحصيل مى‌كنند، و به خيال خودشان براى «ترقى» مى‌روند، كيفيت تحصيلى صحيح نيست؛ يعنى آنها اين چيزهايى كه نفع دارد براى همه، به اختيار ما نمى‌گذارند. اگر چنانچه يك تعليمى هم بكنند، يك تعليم جزئى است؛ و بايد بگوييم تعليم استعمارى. همه چيزِ ما را وابسته به خودشان در عين حال مى‌كنند و به ما هم چيزى هم نمى‌دهند. ما الآن در همه چيز به گمان همه يك نحو وابستگى داريم. كه بالاتر از همه، وابستگى افكار است. افكار جوانهاى ما، پيرمردهاى ما، تحصيلكرده‌هاى ما، روشنفكرهاى ما، بسيارى از اين افكار؛ وابسته به غرب است، وابسته به امريكاست. و لهذا حتى آنهايى كه سوء نيت ندارند و خيال مى‌كنند مى‌خواهند خدمت بكنند به مملكت خودشان، از باب اينكه راه را درست نمى‌دانند و باورشان آمده است كه ما بايد همه چيز را از غرب بگيريم، اين وابستگى را دارند. و اين وابستگى سرمنشأ همه وابستگيهاست كه ما داريم. اگر ما وابستگى فرهنگى را داشته باشيم، دنبالش وابستگى اقتصادى هم هست؛ وابستگى اجتماعى هم هست؛ سياسى هم هست. همه اينها هست.