لزوم به هم پیوستگی حوزه و دانشگاه

پیام به دانش‌آموزان، دانشگاهیان و طلاب (فشار برای استرداد شاه)
۱۰ آبان ۱۳۵۸/ ۱۰ ذی الحجه ۱۳۹۹
حوزه و دانشگاه,
لزوم به هم پیوستگی حوزه و دانشگاه

رای پیوستگی بیشتر لازم است روحانیون عزیز قم و تهران و سایر شهرستانهای نزدیک به تهران در مراسمی که در دانشگاه تهران است، شرکت نمایند و همچنین روحانیون تمام شهرهای ایران در دانشگاه هر نقطه از ایران که بدین مناسبت مجلس بزرگداشتی برقرار کرده‌اند، شرکت نمایند و با حضور در دانشگاههای سراسر ایران و پیوستن به دانش‌آموزان و دانشجویان و استادان عزیز، توطئه‌های جدایی افکنانه بین این دو نیروی مترقی را خنثی کنند.